top of page

Hur söker man bidrag till sin idrottsförening?

Har du och din förening koll på att ni kan söka bidrag och stipendium för att få in pengar?

I de allra flesta kommuner kan man söka stöd och bidrag som idrottsförening. Det finns dessutom ofta en mängd stiftelser och fonder som delar bidrag till ideella verksamheter.

I den här guiden tänkte vi kort och gott gå igenom hur ni kan gå till väga för att ansöka

om dessa föreningsbidrag.“Om din förening har en idé till ett projekt som kan utveckla klubbens verksamhet kan ni söka bidrag via Idrottslyftet, som finns till för att utveckla och lyfta svenska idrottsklubbar.”

Kommunala bidrag

Det finns olika typer av bidrag som de allra flesta av landets kommuner erbjuder idrottsföreningar. Det kan skilja sig något kommuner emellan, men här är de bidrag som brukar gå att söka hos din kommun:


Grundbidrag Ett bidrag som ger förening ett för varje ny medlem.


Utbildningsbidrag – Hjälper föreningen med resurser för att utbilda sina ledare.


Lokalkostnadsbidrag – Ett bidrag för att täcka kostnader för lokaler.


Aktivitetsbidrag – En bidragssumma som föreningen får ta emot varje gång en medlem deltar i någon av föreningens aktiviteter.


LOK-stöd

LOK-stöd, eller närmare bestämt ett statligt lokalt aktivitetsstöd, är ett bidrag som din förening kan ansöka om. Det enda kravet är att det är en idrottsförening som är ansluten till ett av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund.


Ni ansöker om LOK-stöd till er klubb via IdrottOnline och det är viktigt att inte missa ansökningsdatumen!


Etableringsstöd

Sedan 2015 har föreningar som jobbar för att inkludera nyanlända i sin idrottsverksamhet kunnat ansöka om ett bidrag som kallas etableringsstöd. Det finns till för att genom idrotten skapa inkludering, ett sammanhang och en meningsfull plats för nyanlända.


Idrottslyftet

Om din förening har en idé till ett projekt som kan utveckla klubbens verksamhet kan ni söka bidrag via Idrottslyftet, som finns till för att utveckla och lyfta svenska idrottsklubbar. Detta bidrag söker ni genom ert specialistidrottsförbund.


Förening på landsbygden

Genom Svensk Bidragsförmedling kan föreningar som befinner sig på landsbygden söka ett bidrag från Jordbruksverket. Detta bidrag finns till för att främja idrotts- och fritidsaktiviteter inte bara i städer och tätort, utan även på landsbygden.


Fonder och stiftelser

Det finns en mängd olika fonder och stiftelser som ideella verksamheter som idrottsklubbar kan söka bidrag hos. En av de mest kända är kanske Allmänna arvsfonden som finansierar utvecklande och nyskapande projekt för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om vilka fonder och stiftelser som finns i Sverige.


Tycker du att fler borde få ta del av den här artikeln? Sprid den gärna i dina eller din idrottsklubbs sociala medier och spara gärna ner och dela den här bilden!


bottom of page